บทความ

ขับเคลื่อนโครงการฯ ด้วยวิธี “เด็กเคลื่อนเด็ก”

หนึ่งในกลวิธีที่คุณครูที่ปรึกษาโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ใช้ขับเคลื่อนโครงการฯ ในโรงเรียนให้คืบหน้าเกิดผลสำเร็จก็คือการใช้ “เด็กเคลื่อนเด็ก” หลายๆ โรงเรียนในโครงการฯ ได้ปรับใช้วิธีนี้ในแบบที่แตกต่างกันไป และพบว่าวิธีนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องภาระงานของคุณครูแล้ว…

วิธีพาเด็กหาหัวข้อโครงงาน

การหาหัวข้อโครงงาน เป็นก้าวสำคัญก้าวแรกของการทำโครงงาน เพราะเด็กๆ จะอยู่กับเรื่องนั้นตลอด 1 ภาคการศึกษา หรือตลอด 1 ปี หัวข้อที่เด็กมีความสนใจ…

หัวข้อโครงงานแบบไหนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

หัวข้อการทำโครงงาน เป็นก้าวแรกของกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่  21 สำหรับนักเรียน จากกรณีศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน จะเห็นได้ว่าหัวข้อโครงงานที่นักเรียนสนใจ ช่วยสร้างให้เกิดฉันทะในการเรียนรู้  สร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนให้เกิดความใส่ใจและสามารถที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้ (Self-directed…

ถามเบาๆ ...สะเทือนไปทั้งป่า

หลังจากจบกิจกรรมสรุปบทเรียนโครงการ 'ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต' ที่กรุงเทพฯ ระหว่างเดินทางกลับอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เด็กนักเรียน ชุมนุมซัมซุง ดิสคัฟเวอรี่คลับ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม…

แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ จากการประชุม “สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด”

แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ จากการประชุม “สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด” ผ่านไปแล้วสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด” วันที่ 28-29 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งจัดให้กับคุณครูที่ปรึกษาจาก…

ห้องเรียนแห่งอนาคตเพื่ออนาคตเด็กไทย การเรียนรู้ใหม่เพื่อการค้นพบศักยภาพตัวเอง

หากย้อนกลับไปในวัยเด็ก จำได้ไหมว่าประสบการณ์ครั้งไหนที่เปลี่ยนชีวิต อะไรที่ทำให้เราค้นพบความสามารถ ความถนัดของตัวเอง จนพาเราก้าวเดินสู่เส้นทางสายอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบัน บ้างเกิดจากความบังเอิญ...

จากครูสู่โค้ช การเปลี่ยนแปลงภายใต้ “ห้องเรียนแห่งอนาคต”

เมื่อพิมพ์คำว่า "ครู" ลงในพจนานุกรมของเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถาน ความหมายที่ปรากฏก็คือ “ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์” ซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้ของคนทั่วไปว่า ใครก็ตามที่ทำอาชีพครู เขาและเธอต้องเป็น “ผู้รู้” เพื่อมาทำหน้าที่…

ครูแห่งอนาคต : ก้าวข้ามความเป็นครูสู่ความเป็นโค้ช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาถึงองคมนตรีในปี2555 ว่า “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู  ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน  ไม่ให้แข่งขันกัน แต่แข่งกับตัวเอง  และให้เด็กที่เก่งกว่าสอนเพื่อนที่ช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน…

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เตรียมเด็กเพื่อรับมือโลกใหม่

ในขณะที่วงการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญของการประเมินผล  การแข่งขัน ความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดอันดับคุณภาพการศึกษา  ทว่าเมื่อมองภาพปัญหาในภาพรวมเรากลับพบว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดในการจัดการศึกษาคือการที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนของการจัดการศึกษาวันนี้ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง ในหลายประเทศกำลังเริ่มตระหนักถึงความสามารถหลักของผู้เรียนที่บรรดานายจ้างต่างเห็นว่านักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษามาไม่มีทักษะที่จำเป็นและสำคัญซึ่งจะสามารถมาใช้ได้ในโลกของการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีบรรยากาศแวดล้อม วิธีการทำงาน…

ห้องเรียนแห่งอนาคต ทางเลือกและทางรอดใหม่ในการปฏิรูปการเรียนรู้

วันนี้ไม่ว่าเราจะเดินเข้าไปในห้องเรียนของโรงเรียนไหน หรือประเทศใดในโลก ตั้งแต่ห้องเรียนในโรงเรียนในดินแดนชายขอบของประเทศไทย ไปจนอาคารเรียนใหม่ที่ทันสมัยในสหรัฐอเมริกา ภาพที่เราจะพบเห็นในห้องเรียนสี่เหลี่ยมจะยังคงเป็นภาพแบบเดียวกันกับที่เราเคยคุ้นตาคือการที่นักเรียนนั่งเรียนเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ คอยฟัง จดและทำใบงาน ขณะที่มีครูอยู่หน้าชั้นและเป็นผู้คอยกำกับ และบรรยายอยู่หน้าชั้นเรียน  สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาบ้างในปัจจุบันอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่หน้าชั้น…

คุยกับน้องๆ ที่เทิง เรื่องหนังสือใน Samsung Smart Learning Center

เมื่อบ่ายวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ทีมงานที่ปรึกษาโครงการจากบริษัทสยามเมนทิส และกรรมการ 2 ท่านผู้ที่ได้สละเวลาคัดเลือกหนังสือสำหรับ Samsung Smart Learning Center คือ…

คะแนน PISA คืออะไร และมันบอกอะไรกับเรา

บางครั้งที่คุณครูอ่านหรือฟังข่าวการศึกษา คุณครูอาจจะเคยพบข่าวเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในประเทศต่าง ๆ ด้านภาษา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ และประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของโลก คุณครูอาจจะเคยได้ยินคำว่า PISA หรือเห็นคำว่า…

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PISA

ข้อสอบ PISA ถูกออกแบบมาให้สามารถแยกแยะผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนออกเป็น 6 ระดับ ไม่ได้เป็นไปเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น ลองมาดูตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PISA กัน ว่าเขานิยามผลสัมฤทธิ์แต่ละระดับว่าเป็นอย่างไร…

ทำไม DIGITAL STORYTELLING จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของเรา

การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล (Digital Storytelling) เป็นคำที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากที่เทคโนโลยีทำให้เครื่องมือต่างๆ เช่นกล้องถ่ายรูป โน๊ตบุ๊ค แท็บเบล็ต มีราคาถูกและแพร่หลาย การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอลทำให้คนเราสามารถที่จะแบ่งปันแง่มุมต่าง…

สร้างพลังการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

เรียนเพื่อพร้อมรับมือกับโลกใหม่ ในเวลาที่กำลังจะมาถึง การเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเกิดขึ้นในอัตราเร่ง ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้มนุษย์เข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด โลกทั้งโลกเชื่อมโยงกันได้ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจจะแตกต่างไปจากเดิม ปรากฎการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบชีวิตและการทำงานของคนในศตวรรษใหม่ บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาคือการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาถึงในห้วงเวลาของเขา แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษใหม่จึงมุ่งก้าวข้ามการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนในตำรา ไปสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21…

บันทึก (ซัมซุง) พลังการเรียนรู้สู่อนาคต

หลังจากเสร็จสิ้นการเวิร์คชอป ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ที่ชวนพวกเราเรียนรู้แบบบูรณาการ บนฐานการเรียนรู้จากโครงการ หรือจากปัญหา (PBL) ผ่านเกม กิจกรรม การผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยี…

  • 1
  • 2