ห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตวรรษที่ 21 โรงเรียนศาสนศึกษา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

โรงเรียนศาสนศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ระดมทุนชุมชน หนุนเด็ก ม.ต้น ค้นพบความถนัด

เก้าอี้ตัวยาวตั้งเด่นอยู่บนเวที มีกลไกพิเศษ ซึ่งเมื่อเปิดที่นั่งขึ้น จะพบพื้นที่เก็บของที่ออกแบบให้ซ่อนอยู่อย่างแนบเนียน นี่…

STEM Talk: จัดเต็มเรื่อง STEM กับ ดร.ต่าย และ หมอเจี๊ยบ

STEM Talk: จัดเต็มเรื่อง STEM กับ ดร.ต่าย และ หมอเจี๊ยบยุคนี้ ใครๆ ก็พูดถึง STEM แต่จริงๆ แล้ว STEM คืออะไรกันแน่ และสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้…