Samsung Smart Learning Center
ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต

ชวนคุณครูร่วมแรง
สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์ของเรา

Samsung Smart Learning Center
ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต

ชวนคุณครูร่วมแรง
สร้างการเปลี่ยนแปลง
เพื่อลูกศิษย์ของเรา

previous arrow
next arrow
Slider

3 ปีในห้องเรียนแห่งอนาคต 3 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง

สะท้อนประสบการณ์จากครูอ้อย ครูที่ปรึกษาโครงการฯ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จ.ปทุมธานี ไม่ใช่แค่ให้เด็กทำคลิปวิดีโอแล้วจบ แต่เด็กต้องมีพัฒนาการ มีความกล้าที่จะค้นหาในสิ่งที่เขาอยากรู้ และภาคภูมิใจในตัวเอง เมื่อเดินเข้าไปในโรงเรียนช่วงก่อนเที่ยงไม่นานนัก รอบด้านเด็กๆ ทั้งวัยประถ…

ซัมซุงเสริมแรงครู ปรับห้องเรียน เปลี่ยนการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ชายแดนใต้

Samsung Smart Learning Center "ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต" โครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด นำเสนอการปรับใช้โมเดลห้องเรียนแห่งอนาคต ในบริบทใหม่  ด้วยการนำนวัตกรรมของซัมซุง และ กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เสริมแรงครูในโรงเรียนศาสนศึก…

ขับเคลื่อนโครงการฯ ด้วยวิธี “เด็กเคลื่อนเด็ก”

หนึ่งในกลวิธีที่คุณครูที่ปรึกษาโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ใช้ขับเคลื่อนโครงการฯ ในโรงเรียนให้คืบหน้าเกิดผลสำเร็จก็คือการใช้ “เด็กเคลื่อนเด็ก” หลายๆ โรงเรียนในโครงการฯ ได้ปรับใช้วิธีนี้ในแบบที่แตกต่างกันไป และพบว่าวิธีนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องภาระงานของค…