บทความ

5 สิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อให้เป็นห้องเรียนแห่งอนาคตแบบซัมซุง

ห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุง คือ แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งเอื้อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำโครงงาน ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล โดยมีครูเป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกตั้งคำถาม หาคำตอบ เรียนวิธีสืบค้นข้อมูล…

ห้องเรียนบูรณาการอิสลามศตวรรษที่ 21 โรงเรียนศาสนศึกษา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

โรงเรียนศาสนศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนหลักสูตรวิชาสามัญควบคู่กับวิชาอิสลามศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,369 คน นักเรียนทุกคนนับถือศาสนาอิสลาม นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจะเรียนทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา จึงต้องเรียนหนักกว่านักเรียนทั่วไป นักเรียนจะเรียนวิชาศาสนาในภาคเช้าและเรียนวิชาสามัญในภาคบ่าย รวมคาบเรียน 50…

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ระดมทุนชุมชน หนุนเด็ก ม.ต้น ค้นพบความถนัด

เก้าอี้ตัวยาวตั้งเด่นอยู่บนเวที มีกลไกพิเศษ ซึ่งเมื่อเปิดที่นั่งขึ้น จะพบพื้นที่เก็บของที่ออกแบบให้ซ่อนอยู่อย่างแนบเนียน นี่คือเก้าอี้ที่มีอยู่ตัวเดียวในโลก ! ข้างๆ เก้าอี้ เด็กหนุ่มผู้เป็นเจ้าของผลงาน นายชินวัตร ชูเอม หรือ ดรีม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่…

STEM Talk: จัดเต็มเรื่อง STEM กับ ดร.ต่าย และ หมอเจี๊ยบ

STEM Talk: จัดเต็มเรื่อง STEM กับ ดร.ต่าย และ หมอเจี๊ยบยุคนี้ ใครๆ ก็พูดถึง STEM แต่จริงๆ แล้ว STEM…

ข้อควรรู้ในการทำหนังสั้นสำหรับนักเรียน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เด็กๆ ในโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ได้สื่อสารการค้นพบของพวกเขาด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิตัล (Digital Storytelling) ในรูปแบบหนังสั้นนับร้อยเรื่อง ผลงานของเด็กๆ ทำให้ผู้ชมต้องอมยิ้ม…

วิธีพาเด็กหาหัวข้อโครงงาน

การหาหัวข้อโครงงาน เป็นก้าวสำคัญก้าวแรกของการทำโครงงาน เพราะเด็กๆ จะอยู่กับเรื่องนั้นตลอด 1 ภาคการศึกษา หรือตลอด 1 ปี หัวข้อที่เด็กมีความสนใจ อยากรู้ จะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการทำงาน ทำให้เด็กทำโครงงานได้ โดยไม่มองว่าเป็นภาระ เป็นการสร้างให้ผู้เรียนมีฉันทะตั้งแต่เริ่มต้น

3 ปีในห้องเรียนแห่งอนาคต 3 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง

สะท้อนประสบการณ์จากครูอ้อย ครูที่ปรึกษาโครงการฯ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จ.ปทุมธานี ไม่ใช่แค่ให้เด็กทำคลิปวิดีโอแล้วจบ แต่เด็กต้องมีพัฒนาการ มีความกล้าที่จะค้นหาในสิ่งที่เขาอยากรู้ และภาคภูมิใจในตัวเอง เมื่อเดินเข้าไปในโรงเรียนช่วงก่อนเที่ยงไม่นานนัก รอบด้านเด็กๆ ทั้งวัยประถมและมัธยมวิ่งส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว เดินเข้าไปภายในห้องซัมซุงของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ เด็กๆ กำลังผลัดกันออกมายืนจับไมค์ นำเสนอผลงาน โดยมีครูอ้อย จริยาภรณ์…

ซัมซุงเสริมแรงครู ปรับห้องเรียน เปลี่ยนการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ชายแดนใต้

Samsung Smart Learning Center "ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต" โครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด นำเสนอการปรับใช้โมเดลห้องเรียนแห่งอนาคต ในบริบทใหม่  ด้วยการนำนวัตกรรมของซัมซุง และ กระบวนการเรียนรู้แบบ…

ขับเคลื่อนโครงการฯ ด้วยวิธี “เด็กเคลื่อนเด็ก”

หนึ่งในกลวิธีที่คุณครูที่ปรึกษาโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ใช้ขับเคลื่อนโครงการฯ ในโรงเรียนให้คืบหน้าเกิดผลสำเร็จก็คือการใช้ “เด็กเคลื่อนเด็ก” หลายๆ โรงเรียนในโครงการฯ ได้ปรับใช้วิธีนี้ในแบบที่แตกต่างกันไป และพบว่าวิธีนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องภาระงานของคุณครูแล้ว ยังเพิ่มมิติการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเมื่อเข้าสู่บทบาทใหม่ในการทำโครงงานอีกด้วย เมื่อคุณครูเลือกใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) หน้าที่ของครูในฐานะผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้นั้นมีความสำคัญมาก…

วิธีพาเด็กหาหัวข้อโครงงาน

การหาหัวข้อโครงงาน เป็นก้าวสำคัญก้าวแรกของการทำโครงงาน เพราะเด็กๆ จะอยู่กับเรื่องนั้นตลอด 1 ภาคการศึกษา หรือตลอด 1 ปี หัวข้อที่เด็กมีความสนใจ อยากรู้ จะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการทำงาน ทำให้เด็กทำโครงงานได้ โดยไม่มองว่าเป็นภาระ เป็นการสร้างให้ผู้เรียนมีฉันทะตั้งแต่เริ่มต้นคำถามชวนตอบในท้องถิ่นนอกจากชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะดวกต่อการทำงานแล้ว…

หัวข้อโครงงานแบบไหนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

หัวข้อการทำโครงงาน เป็นก้าวแรกของกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่  21 สำหรับนักเรียน จากกรณีศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน จะเห็นได้ว่าหัวข้อโครงงานที่นักเรียนสนใจ ช่วยสร้างให้เกิดฉันทะในการเรียนรู้  สร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนให้เกิดความใส่ใจและสามารถที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้ (Self-directed Learner) ถึงแม้ว่า นักเรียนจะมีภาระงานเพิ่มขึ้น…

แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ จากการประชุม “สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด”

แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ จากการประชุม “สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด” ผ่านไปแล้วสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด” วันที่ 28-29 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งจัดให้กับคุณครูที่ปรึกษาจาก 6 โรงเรียน ที่เพิ่งทำโครงการเป็นปีแรก เพื่อเป็นโอกาสให้คุณครูได้ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อพัฒนาแผนงานในปีการศึกษาต่อไปให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ในการประชุมครั้งนี้…

ถามเบาๆ ...สะเทือนไปทั้งป่า

หลังจากจบกิจกรรมสรุปบทเรียนโครงการ 'ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต' ที่กรุงเทพฯ ระหว่างเดินทางกลับอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เด็กนักเรียน ชุมนุมซัมซุง ดิสคัฟเวอรี่คลับ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม พูดคุยกันบนรถตู้ตลอดทางอย่างร่าเริงที่โครงงานตลอดหนึ่งปีการศึกษาเสร็จสิ้นลง งานส่วนนักเรียนจบ แต่งานของครูที่เป็นโค้ชยังไม่จบ “เอ้า…

ห้องเรียนแห่งอนาคตเพื่ออนาคตเด็กไทย การเรียนรู้ใหม่เพื่อการค้นพบศักยภาพตัวเอง

หากย้อนกลับไปในวัยเด็ก จำได้ไหมว่าประสบการณ์ครั้งไหนที่เปลี่ยนชีวิต อะไรที่ทำให้เราค้นพบความสามารถ ความถนัดของตัวเอง จนพาเราก้าวเดินสู่เส้นทางสายอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบัน บ้างเกิดจากความบังเอิญ...

จากครูสู่โค้ช การเปลี่ยนแปลงภายใต้ “ห้องเรียนแห่งอนาคต”

เมื่อพิมพ์คำว่า "ครู" ลงในพจนานุกรมของเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถาน ความหมายที่ปรากฏก็คือ “ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์” ซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้ของคนทั่วไปว่า ใครก็ตามที่ทำอาชีพครู เขาและเธอต้องเป็น “ผู้รู้” เพื่อมาทำหน้าที่ “ถ่ายทอดความรู้” (จนบางครั้งเลยเถิดกลายเป็นผู้ผูกขาดความรู้และความถูกต้องไว้) นักเรียนส่วนใหญ่จึงเคยชินกับการรับฟังและทำตาม ทว่าเมื่ออุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต…

ครูแห่งอนาคต : ก้าวข้ามความเป็นครูสู่ความเป็นโค้ช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาถึงองคมนตรีในปี2555 ว่า “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู  ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน  ไม่ให้แข่งขันกัน แต่แข่งกับตัวเอง  และให้เด็กที่เก่งกว่าสอนเพื่อนที่ช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” ครูจึงเป็นหัวใจของการศึกษา!! เดิมทีโลกในยุคอะนาล็อก “ครู” คือผู้รู้ เป็นผู้ที่คอยสั่งและสอน…

ห้องเรียนแห่งอนาคต ทางเลือกและทางรอดใหม่ในการปฏิรูปการเรียนรู้

วันนี้ไม่ว่าเราจะเดินเข้าไปในห้องเรียนของโรงเรียนไหน หรือประเทศใดในโลก ตั้งแต่ห้องเรียนในโรงเรียนในดินแดนชายขอบของประเทศไทย ไปจนอาคารเรียนใหม่ที่ทันสมัยในสหรัฐอเมริกา ภาพที่เราจะพบเห็นในห้องเรียนสี่เหลี่ยมจะยังคงเป็นภาพแบบเดียวกันกับที่เราเคยคุ้นตาคือการที่นักเรียนนั่งเรียนเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ คอยฟัง จดและทำใบงาน ขณะที่มีครูอยู่หน้าชั้นและเป็นผู้คอยกำกับ และบรรยายอยู่หน้าชั้นเรียน  สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาบ้างในปัจจุบันอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่หน้าชั้น หรือจอ Projector ขนาดใหญ่ ที่มีอยู่ในห้องเรียน ส่วนอื่น…

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เตรียมเด็กเพื่อรับมือโลกใหม่

ในขณะที่วงการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญของการประเมินผล  การแข่งขัน ความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดอันดับคุณภาพการศึกษา  ทว่าเมื่อมองภาพปัญหาในภาพรวมเรากลับพบว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดในการจัดการศึกษาคือการที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนของการจัดการศึกษาวันนี้ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง ในหลายประเทศกำลังเริ่มตระหนักถึงความสามารถหลักของผู้เรียนที่บรรดานายจ้างต่างเห็นว่านักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษามาไม่มีทักษะที่จำเป็นและสำคัญซึ่งจะสามารถมาใช้ได้ในโลกของการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีบรรยากาศแวดล้อม วิธีการทำงาน แตกต่างไปกับอดีตอย่างสิ้นเชิง โดยนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมาที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจ…

คุยกับน้องๆ ที่เทิง เรื่องหนังสือใน Samsung Smart Learning Center

เมื่อบ่ายวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ทีมงานที่ปรึกษาโครงการจากบริษัทสยามเมนทิส และกรรมการ 2 ท่านผู้ที่ได้สละเวลาคัดเลือกหนังสือสำหรับ Samsung Smart Learning Center คือ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)…

คะแนน PISA คืออะไร และมันบอกอะไรกับเรา

บางครั้งที่คุณครูอ่านหรือฟังข่าวการศึกษา คุณครูอาจจะเคยพบข่าวเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในประเทศต่าง ๆ ด้านภาษา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ และประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของโลก คุณครูอาจจะเคยได้ยินคำว่า PISA หรือเห็นคำว่า PISA ผ่านหูผ่านตาในข่าวพวกนี้  วันนี้ เราลองมาทำความรู้จักกับ PISA…

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PISA

ข้อสอบ PISA ถูกออกแบบมาให้สามารถแยกแยะผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนออกเป็น 6 ระดับ ไม่ได้เป็นไปเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น ลองมาดูตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PISA กัน ว่าเขานิยามผลสัมฤทธิ์แต่ละระดับว่าเป็นอย่างไร และมีวิธีตั้งคำถามอย่างไร ตัวอย่างข้อสอบนี้มาจากเว็บไซต์ของ PISA http://www.oecd.org/pisa/test/form/ ในระยะหลัง การสอบ PISA…

ทำไม DIGITAL STORYTELLING จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของเรา

การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล (Digital Storytelling) เป็นคำที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากที่เทคโนโลยีทำให้เครื่องมือต่างๆ เช่นกล้องถ่ายรูป โน๊ตบุ๊ค แท็บเบล็ต มีราคาถูกและแพร่หลาย การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอลทำให้คนเราสามารถที่จะแบ่งปันแง่มุมต่าง ๆ ในชีวิตหรือจินตนาการกับผู้อื่นผ่านการผลิตวิดิทัศน์ แอนิเมชั่น ภาพถ่าย เสียงพูด…

สร้างพลังการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

เรียนเพื่อพร้อมรับมือกับโลกใหม่ ในเวลาที่กำลังจะมาถึง การเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเกิดขึ้นในอัตราเร่ง ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้มนุษย์เข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด โลกทั้งโลกเชื่อมโยงกันได้ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจจะแตกต่างไปจากเดิม ปรากฎการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบชีวิตและการทำงานของคนในศตวรรษใหม่ บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาคือการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาถึงในห้วงเวลาของเขา แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษใหม่จึงมุ่งก้าวข้ามการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนในตำรา ไปสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการแสวงหาความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ทั้งนี้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอันยากจะคาดการณ์ ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ควรมีความรู้และทักษะใดบ้าง จากกรอบคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21…

บันทึก (ซัมซุง) พลังการเรียนรู้สู่อนาคต

หลังจากเสร็จสิ้นการเวิร์คชอป ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ที่ชวนพวกเราเรียนรู้แบบบูรณาการ บนฐานการเรียนรู้จากโครงการ หรือจากปัญหา (PBL) ผ่านเกม กิจกรรม การผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยี และการลงมือปฎิบัติจริงในหลากหลายกระบวนการัเรียนรู้ ของพวกเรา 10 ชีวิต ทั้งครูและนักเรียนใน…

  • 1
  • 2