บทความ

3 ปีในห้องเรียนแห่งอนาคต 3 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง

สะท้อนประสบการณ์จากครูอ้อย ครูที่ปรึกษาโครงการฯ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จ.ปทุมธานี ไม่ใช่แค่ให้เด็กทำคลิปวิดีโอแล้วจบ แต่เด็กต้องมีพัฒนาการ มีความกล้าที่จะค้นหาในสิ่งที่เขาอยากรู้ และภาคภูมิใจในตัวเอง เมื่อเดินเข้าไปในโรงเรียนช่วงก่อนเที่ยงไม่นานนัก รอบด้านเด็กๆ ทั้งวัยประถมและมัธยมวิ่งส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว เดินเข้าไปภายในห้องซัมซุงของโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ…

ซัมซุงเสริมแรงครู ปรับห้องเรียน เปลี่ยนการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ชายแดนใต้

Samsung Smart Learning Center "ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต" โครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด…

ขับเคลื่อนโครงการฯ ด้วยวิธี “เด็กเคลื่อนเด็ก”

หนึ่งในกลวิธีที่คุณครูที่ปรึกษาโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ใช้ขับเคลื่อนโครงการฯ ในโรงเรียนให้คืบหน้าเกิดผลสำเร็จก็คือการใช้ “เด็กเคลื่อนเด็ก” หลายๆ โรงเรียนในโครงการฯ ได้ปรับใช้วิธีนี้ในแบบที่แตกต่างกันไป และพบว่าวิธีนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องภาระงานของคุณครูแล้ว…

วิธีพาเด็กหาหัวข้อโครงงาน

การหาหัวข้อโครงงาน เป็นก้าวสำคัญก้าวแรกของการทำโครงงาน เพราะเด็กๆ จะอยู่กับเรื่องนั้นตลอด 1 ภาคการศึกษา หรือตลอด 1 ปี หัวข้อที่เด็กมีความสนใจ…

หัวข้อโครงงานแบบไหนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

หัวข้อการทำโครงงาน เป็นก้าวแรกของกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่  21 สำหรับนักเรียนจากกรณีศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน จะเห็นได้ว่าหัวข้อโครงงานที่นักเรียนสนใจ ช่วยสร้างให้เกิดฉันทะในการเรียนรู้  สร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนให้เกิดความใส่ใจและสามารถที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองได้ (Self-directed…

ถามเบาๆ ...สะเทือนไปทั้งป่า

หลังจากจบกิจกรรมสรุปบทเรียนโครงการ 'ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต' ที่กรุงเทพฯ ระหว่างเดินทางกลับอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เด็กนักเรียน ชุมนุมซัมซุง ดิสคัฟเวอรี่คลับ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม…

แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ จากการประชุม “สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด”

แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ จากการประชุม “สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด” ผ่านไปแล้วสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สำรวจรอยเท้า ก่อนก้าวกระโดด” วันที่ 28-29 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งจัดให้กับคุณครูที่ปรึกษาจาก…

ห้องเรียนแห่งอนาคตเพื่ออนาคตเด็กไทย การเรียนรู้ใหม่เพื่อการค้นพบศักยภาพตัวเอง

หากย้อนกลับไปในวัยเด็ก จำได้ไหมว่าประสบการณ์ครั้งไหนที่เปลี่ยนชีวิต อะไรที่ทำให้เราค้นพบความสามารถ ความถนัดของตัวเอง จนพาเราก้าวเดินสู่เส้นทางสายอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบัน บ้างเกิดจากความบังเอิญ...

จากครูสู่โค้ช การเปลี่ยนแปลงภายใต้ “ห้องเรียนแห่งอนาคต”

เมื่อพิมพ์คำว่า "ครู" ลงในพจนานุกรมของเว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถาน ความหมายที่ปรากฏก็คือ “ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์” ซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้ของคนทั่วไปว่า ใครก็ตามที่ทำอาชีพครู เขาและเธอต้องเป็น “ผู้รู้” เพื่อมาทำหน้าที่…

ครูแห่งอนาคต : ก้าวข้ามความเป็นครูสู่ความเป็นโค้ช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาถึงองคมนตรีในปี2555 ว่า “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู  ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน  ไม่ให้แข่งขันกัน แต่แข่งกับตัวเอง  และให้เด็กที่เก่งกว่าสอนเพื่อนที่ช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน…

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เตรียมเด็กเพื่อรับมือโลกใหม่

ในขณะที่วงการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญของการประเมินผล  การแข่งขัน ความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดอันดับคุณภาพการศึกษา  ทว่าเมื่อมองภาพปัญหาในภาพรวมเรากลับพบว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดในการจัดการศึกษาคือการที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนของการจัดการศึกษาวันนี้ที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง ในหลายประเทศกำลังเริ่มตระหนักถึงความสามารถหลักของผู้เรียนที่บรรดานายจ้างต่างเห็นว่านักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษามาไม่มีทักษะที่จำเป็นและสำคัญซึ่งจะสามารถมาใช้ได้ในโลกของการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีบรรยากาศแวดล้อม วิธีการทำงาน…

ห้องเรียนแห่งอนาคต ทางเลือกและทางรอดใหม่ในการปฏิรูปการเรียนรู้

วันนี้ไม่ว่าเราจะเดินเข้าไปในห้องเรียนของโรงเรียนไหน หรือประเทศใดในโลก ตั้งแต่ห้องเรียนในโรงเรียนในดินแดนชายขอบของประเทศไทย ไปจนอาคารเรียนใหม่ที่ทันสมัยในสหรัฐอเมริกา ภาพที่เราจะพบเห็นในห้องเรียนสี่เหลี่ยมจะยังคงเป็นภาพแบบเดียวกันกับที่เราเคยคุ้นตาคือการที่นักเรียนนั่งเรียนเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ คอยฟัง จดและทำใบงาน ขณะที่มีครูอยู่หน้าชั้นและเป็นผู้คอยกำกับ และบรรยายอยู่หน้าชั้นเรียน  สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาบ้างในปัจจุบันอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่หน้าชั้น…

คุยกับน้องๆ ที่เทิง เรื่องหนังสือใน Samsung Smart Learning Center

เมื่อบ่ายวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ทีมงานที่ปรึกษาโครงการจากบริษัทสยามเมนทิส และกรรมการ 2 ท่านผู้ที่ได้สละเวลาคัดเลือกหนังสือสำหรับ Samsung Smart Learning Center คือ…

คะแนน PISA คืออะไร และมันบอกอะไรกับเรา

บางครั้งที่คุณครูอ่านหรือฟังข่าวการศึกษา คุณครูอาจจะเคยพบข่าวเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในประเทศต่าง ๆ ด้านภาษา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ และประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของโลก คุณครูอาจจะเคยได้ยินคำว่า PISA หรือเห็นคำว่า…

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PISA

ข้อสอบ PISA ถูกออกแบบมาให้สามารถแยกแยะผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนออกเป็น 6 ระดับ ไม่ได้เป็นไปเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น ลองมาดูตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PISA กัน ว่าเขานิยามผลสัมฤทธิ์แต่ละระดับว่าเป็นอย่างไร…

ทำไม DIGITAL STORYTELLING จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของเรา

การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล (Digital Storytelling) เป็นคำที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากที่เทคโนโลยีทำให้เครื่องมือต่างๆ เช่นกล้องถ่ายรูป โน๊ตบุ๊ค แท็บเบล็ต มีราคาถูกและแพร่หลาย การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอลทำให้คนเราสามารถที่จะแบ่งปันแง่มุมต่าง…

สร้างพลังการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

เรียนเพื่อพร้อมรับมือกับโลกใหม่ ในเวลาที่กำลังจะมาถึง การเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเกิดขึ้นในอัตราเร่ง ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้มนุษย์เข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด โลกทั้งโลกเชื่อมโยงกันได้ การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจจะแตกต่างไปจากเดิม ปรากฎการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบชีวิตและการทำงานของคนในศตวรรษใหม่ บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาคือการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาถึงในห้วงเวลาของเขา แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษใหม่จึงมุ่งก้าวข้ามการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนในตำรา ไปสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21…

บันทึก (ซัมซุง) พลังการเรียนรู้สู่อนาคต

หลังจากเสร็จสิ้นการเวิร์คชอป ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ที่ชวนพวกเราเรียนรู้แบบบูรณาการ บนฐานการเรียนรู้จากโครงการ หรือจากปัญหา (PBL) ผ่านเกม กิจกรรม การผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยี…

  • 1
  • 2