ฮักนะป่าใหญ่

พลิก "ป่าสาธารณะ" สู่ "ป่าชุมชน" จุดเริ่มต้นจากโครงงานของเด็กวัยมัธยม ในชุมนุม Samsung Discovery Club โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ที่ผ่านไปเห็นขยะในแนวป่า สู่การอนุรักษ์ป่าบ้านเกิดร่วมกับชุมชนของพวกเขา กว่าจะถึงความสำเร็จในวันนี้ พวกเขาผ่านอะไรมาบ้าง ได้เรียนรู้ ได้พัฒนาอะไร สนุกอย่างไร มารับชมกันเลยค่า

Posted by Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต on Wednesday, February 15, 2017

ถามเบาๆ …สะเทือนไปทั้งป่า