ซัมซุงเสริมแรงครู ปรับห้องเรียน เปลี่ยนการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ชายแดนใต้