คะแนน PISA คืออะไร และมันบอกอะไรกับเรา

1 Comment

  1. Pingback: ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ของ PISA – Samsung Smart Learning Center