จาก ‘ไม่รู้’ สู่ ‘ค้นพบ’

กิจกรรมเวิร์คช็อปตลอดสองวัน นำคุณครูและน้องๆ ปี4 ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่หาไม่ได้ในตำราเรียน และยังได้ทดสอบสิ่งที่เรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติ น้องๆ และคุณครูพลังเต็มทุกวินาที
วันนี้ เราขอต้อนรับน้องใหม่สู่ครอบครัว Samsung Smart Learning Center ของเราอย่างเป็นทางการค่ะ