ภาพบรรยากาศในงานแถลงข่าวแนะนำนวัตกรรม Samsung Career Discovery