ชวนคุณครูร่วมแรง
สร้างการเปลี่ยนแปลง
เพื่อลูกศิษย์ของเรา

กับโครงการ Samsung Smart Learning Center

ชวนคุณครูร่วมแรง
สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์ของเรา

กับโครงการ Samsung Smart Learning Center

ชวนคุณครูร่วมแรง
สร้างการเปลี่ยนแปลง
เพื่อลูกศิษย์ของเรา

ชวนคุณครูร่วมแรง
สร้างการเปลี่ยนแปลง
เพื่อลูกศิษย์ของเรา

ชวนคุณครูร่วมแรง
สร้างการเปลี่ยนแปลง
เพื่อลูกศิษย์ของเรา

กับโครงการ Samsung Smart Learning Center

ชวนคุณครูร่วมแรง
สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์ของเรา

ชวนคุณครูร่วมแรง
สร้างการเปลี่ยนแปลง
เพื่อลูกศิษย์ของเรา

กับโครงการ Samsung Smart Learning Center

ชวนคุณครูร่วมแรง
สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกศิษย์ของเรา

เปิดรับสมัคร

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 มีนาคม 2561

Arrow
Arrow
Slider

ติดต่อเรา

ชื่อของคุณ (*)

อีเมล์ของคุณ (*)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ