ประกาศผล!!!

โครงการ Samsung Smart Learning Center ขอขอบพระคุณโรงเรียนจากทั่วประเทศที่ได้ให้ความสนใจและสมัครเข้ารับการคัดเลือกร่วมโครงการฯ

และขอต้อนรับโรงเรียน ทั้ง 6 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในปีนี้ ได้แก่

  1. โรงเรียนขุมยวมวิทยา  .แม่ฮ่องสอน
  2. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  .พะเยา   
  3. โรงเรียนพรเจริญวิทยา .บึงกาฬ
  4. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม .อุบลราชธานี
  5. โรงเรียนหันคาพิทยาคม .ชัยนาท
  6. โรงเรียนศาสนศึกษา .ปัตตานี


ปีนี้โครงการฯ
ซาบซึ้งใจที่เราได้รับความสนใจจากผู้สมัครเป็นจำนวนมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา และเราหวังว่าความสนใจเช่นนี้จะคงอยู่ต่อไป เพื่อว่าในวันข้างหน้าเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกับโรงเรียนที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่น เพื่อสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคตร่วมกัน