ประกาศผล!!! 

โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ขอขอบพระคุณโรงเรียนจากทั่วประเทศที่ได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับเรา 

หลังจากทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างเข้มข้น เราขอต้อนรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ ได้แก่

  1. โรงเรียนดารุสสาลาม จ.นราธิวาส
  2. โรงเรียนเทพา จ.สงขลา
  3. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.ราชบุรี

การรับสมัครโรงเรียนในปีนี้ ทำให้เราได้เห็นศักยภาพและความตั้งใจของคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศ ทางโครงการฯ จะพยายามพัฒนากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสสนับสนุนคุณครูในการเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทย ขอให้ทางผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูติดตามข่าวสารจากเราต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ได้ที่ www.facebook.com/samsungslc