แนะนำห้องเรียนแห่งอนาคต | Samsung Smart Learning Center

โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต Samsung Smart Learning Center ในปีที่ผ่านมา สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครูและนักเรียนอย่างไรบ้าง ฟังเรื่องราวจากคุณครูเรณุมาศ ภักดีโต แห่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และความเห็นจาก ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ นักวิชาการด้านการศึกษา