กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลในโรงเรียน

  เปิดพื้นที่ให้ก้าวต่อไป สู่ก้าวใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

กิจกรรม Samsung Smart Learning Roadshow ที่มีขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2556 ตามโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการขยายผลให้คุณครูและเด็กๆ คนอื่นที่อยู่ในชมรม Samsung Discovery Club ทั้ง 10 รร. นำร่องทั่วประเทศ ได้รู้จักกับแนวคิดการเรียนรู้ PBL (Problem-based Learning ) และเป็นโอกาสอันดีที่เด็กๆ ได้ใช้แนวคิดดังกล่าวควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านการฝึกทำกระบวนการ แล้วนำเสนอปัญหาหรือประเด็นต่างๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนหรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยกระบวนการทั้งหมดในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ การอัดวีดิโอ การร้อยเรียงเรื่องราว การตัดต่อวิดีโอนั้น เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยของซัมซุง กิจกรรมครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญ ที่นอกจากได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในพลังศักยภาพของตัวเด็กเองแล้ว ยังได้เปิดพื้นที่การทดลองทำงานในรูปแบบอันหลากหลายให้กับเด็ก อันจะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ลองทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้อย่างเต็มศักยภาพ

[starbox]