การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลในโรงเรียน

เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้กระบวนการและศูนย์เรียนรู้ Samsung Smart Learning Center ในโรงเรียนอย่างได้ผล โครงการฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขยายผลในโรงเรียนทั้ง 15 แห่งที่ร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการขยายผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปสู่นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาในโครงการ เพื่อให้สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้มีพื้นฐานความเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning หรือ PBL) และมีโอกาสฝึกฝนทักษะ ICT และมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีของซัมซุงเท่าเทียมกัน

หลังกิจกรรมนี้ผ่านไป เราหวังว่าจะได้เห็นครูและนักเรียนมีความพร้อมที่จะใช้กระบวนการและศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของโครงการ เกิดการค้นพบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ อีกทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เราจะติดตามความคืบหน้าของโรงเรียนต่าง ๆ มานำเสนอในเว็บไซต์โครงการตลอดปีการศึกษานี้

ดูตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลในโรงเรียนทั้งหมด >>