ผอ.แสงไทย มีสุนทร เปิดห้องเรียนแห่งอนาคตในโครงการ Samsung Smart Learning Center ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

นายแสงไทย มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ประธานเปิดงานการศึกษาดูงาน “ต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคตในโครงการ Samsung Smart Learning Center ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย” โดยมีนายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยกล่าวว่า โรงเรียนเทิงวิทยาคม สังกัดสพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่อง 10 โรงเรียนและเป็นโรงเรียนที่สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและบูรณาการนวัตกรรม กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ สามารถต่อยอดให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนได้อย่างน่าสนใจ
.
ในขณะที่นายแสงไทย มีสุนทร กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการร่วมกับสื่อ ICT และเทคโนโลยี ดิจิตอลนั้น ในส่วนของสพฐ.ก็มีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันยุคสมัยมาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการโครงการ Samsung Smart Learning Center ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย จึงเป็นอีกหนึ่งโมเดลห้องเรียนต้นแบบที่บูรณาการการเรียนรู้ผ่านงานวิจัย ซึ่งไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์กับเด็กๆเท่านั้น แต่จะเป็นต้นแบบสำคัญให้แก่โรงเรียนอื่นๆต่อไป สำหรับโรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย มีนายวังเงิน สุวงศ์เครือ เป็นผอ.โรงเรียน โดยมีครูกัณจนา อักษรดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมห้องเรียนแห่งอนาคต