พลังการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งอนาคต

การสัมมนา “Education for the future ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต” มีดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยมร.โยง เชิล โจ ประธาน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ , รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คุณวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการโครงการ Samsung Smart Learning Center และคุณบุญลาภ ภูสุวรรณ บรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ Thaipublica เข้าร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือคร้ังใหญ่ ระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อร่วมหาคำตอบของการจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์