วิกฤติการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด, คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ร่วมกันจัดสัมมนา “Education for the Future : ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต” ผ่าทางตันวิกฤติการศึกษาไทย ชูทางออกอนาคตการศึกษาศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ประเทศไทยกับอนาคตใหม่ทางการศึกษา”

ดร.สมเกียรติได้กล่าวถึงข้อเสนอในการปรับห้องเรียน ที่จะปฏิรูปประเทศไทยในการสร้างอนาคตใหม่ให้กับการศึกษาว่าควรมีแนวทางอย่างไร โดยเริ่มต้นจากปัญหาการศึกษาในประเทศไทย 10 ปีที่ผ่านมา ไทยใช้เงินกับการศึกษาเพิ่มขึ้น 2 เท่า ในเวลาเดียวกันเงินเดือนของครูก็ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนใกล้ๆ กันด้วย