ต้อนรับการศึกษาศตวรรษที่ 21 ซัมซุงผุด ‘ห้องเรียนอัจฉริยะ’ พัฒนาไอทีเด็กไทย

ซัมซุงสานต่อโครงการ Samsung Smart Learning Center ปีที่ 2 หลังนำร่อง 10 โรงเรียนแรกสู่เทคโนโลยีเต็มขั้น ปักธงขยายให้ครบ 40 แห่งภายในปี 2558 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนและอนาคต…

นางสาวศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า จากแนวคิดสนับสนุนสังคมด้านการศึกษาของซัมซุงระดับโลก ในไทยก็มีการสนับสนุนงานสังคมด้านดังกล่าวเช่นกัน โดยมีการจัดโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต (Samsung Smart Learning Center) เมื่อเดือนต.ค.2556 เพื่อสนับสนุนการเป็นห้องเรียนแห่งอนาคต โดยมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวรวม 25 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในปีแรกจำนวน 10 แห่ง และโรงเรียนต้นแบบในปีที่ 2 อีกจำนวน 15 แห่ง ซึ่งบริษัทตั้งเป้าขยายสู่โรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศให้ครบ 40 แห่ง ภายในสิ้นปี 2558