เทคโนโลยีสู่ห้องเรียนแห่งอนาคต

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้นำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากห้องเรียนแห่งอนาคต มาบูรณาการเข้ากับการเรียน จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานของ คุณมาณฑิรา ถุงทรัพย์