ติดตามชมรายการ “กบนอกกะลา” ตอน “ห้องเรียนแห่งอนาคต เพื่ออนาคตเด็กไทย” (Promo)

เมื่อภูเขา แม่น้ำ ตลาด และหมู่บ้าน ได้รับการเปลี่ยนบทบาทให้กลายเป็น “ห้องเรียน” นักเรียนจึงได้ออกไปสัมผัสโลกกว้าง ที่มากกว่าแค่เปิดตำราจากในห้องสี่เหลี่ยม การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้ริเริ่มจากเรื่องที่ตัวเองสนใจ เข้าใกล้ปัญหาในชุมชน ระดมความคิด และนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับชีวิตออกมา ได้พลิกโฉมห้องเรียนที่เคร่งเครียดให้เป็นมิตรมากยิ่งขึ้น พวกเขาจึงได้รับทั้ง “ความรู้” และ “ความสนุก” ไปพร้อมๆ กัน

ติดตามชมรายการ “กบนอกกะลา” ในตอน “ห้องเรียนแห่งอนาคต เพื่ออนาคตเด็กไทย” สารคดีที่บันทึกบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนจากโครงการ “Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 20.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี