เตรียมพบกับโครงการ Samsung Smart Learning Center ได้ที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 64