บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้รับรางวัล “CSR of The Year”