บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้รับรางวัล “CSR of The Year”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้รับรางวัล “CSR of The Year” ในฐานะองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง จากการทำโครงการ Samsung Smart Learning Center ในงานประกาศผลรางวัล Thailand Top Company Awards 2015 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสาร Business+ โดยมีคุณศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี