ห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุง…บนก้าวเดินสู่ปีที่ 3

…เมื่อกระบวนการเรียนรู้ สำคัญกว่าความรู้
…เมื่อครูเปลี่ยนที่ยืนจากหน้าห้องมาอยู่หลังห้อง
….เมื่อเด็กๆ เลือกเรื่องที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนจึงเกิดขึ้น

เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการเดินตามแนวคิด “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ที่ริเริ่มโดยโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และวันนี้ก้าวสู่ปีที่ 3 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 41 แห่ง มีเด็กและครูเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 50,000 คน

ในปีที่ 3 โครงการขยายผลสู่โรงเรียนอีก 10 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จ.จันทบุรี  2. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา จ.อุบลราชธานี 3. โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จ.พะเยา 4. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ 5. โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จ.สกลนคร 6. โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน 7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 จ.นครศรีธรรมราช 8. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จ.พระนครศรีอยุธยา  9. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 10. โรงเรียนสา จ.น่าน

โครงการเริ่มจัดสร้าง “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ในโรงเรียนทั้ง 10 แห่งตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 โดยนำนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนออกแบบสภาพแวดล้อม และปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่ทำให้ห้องเรียนเป็นมากกว่าห้องสี่เหลี่ยม แต่คือโลกกว้างที่เด็กๆ สามารถเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีและชีวิตจริง

11807604_488892951274879_6755551099473577545_o

โครงการยังได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 3 “ มีผู้เข้าอบรมจากทั้งผู้บริหาร คุณครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนนำ รวม 100 คน ที่จะรับเอาแนวคิดและแนวทางในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนกระบวนการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

คุณศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ในห้องเรียนแห่งอนาคตของเรา นวัตกรรมและอุปกรณ์เป็นส่วนประกอบที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ระหว่างทาง อยากให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการกับเราวันนี้ได้มีโอกาสลงมือทำในสิ่งที่คิด และมีความสุขกับการเรียนรู้ นี่คือหัวใจ”

วันนี้โครงการกำลังขยายผลความคิดนี้ออกไปสู่เด็กๆ และคุณครูในทั้ง 10 โรงเรียนจากโครงการปี 3  ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลในโรงเรียน และกิจกรรม Volunteer Visit ที่พี่ๆ อาสาซัมซุง จะลงไปเยี่ยมเยียน ดูความก้าวหน้าและสนับสนุนการทำโครงการในโรงเรียนของน้องๆ

เราหวังว่าทุกประสบการณ์ในการเรียนรู้ในทุกกิจกรรมจะช่วยสร้างการค้นพบให้กับคุณครูและเด็กๆ ในการปรับวิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ตามเป้าหมาย