เปิดตัวนวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’

แนะนำนวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ ในงานเสวนา “วัยรุ่น ช่วงเวลาทองของการค้นพบตัวเอง ค้นหาอนาคต พร้อมจัดอบรมการใช้เครื่องมือและกระบวนการนี้แก่คุณครูผู้สนใจ โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์