กิจกรรมสรุปบทเรียน แบ่งปันการค้นพบ สร้างพลังสู่ศตวรรษใหม่


  บทสรุปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมสรุปบทเรียน แบ่งปันการค้นพบ สร้างพลังสู่ศตวรรษใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร คุณครู และน้องนักเรียนในโครงการทั้ง 10 โรงเรียน ได้มาร่วมบอกเล่าและรับฟังเรื่องราว แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกที่มีต่อโครงการ น้องๆ ได้ผลัดกันนำเสนอผลงานสารคดีสั้น บอกเล่าประเด็นเนื้อหาที่กลุ่มตัวเองเลือกนำเสนอ เป็นการแลกเปลี่ยนผลงานที่ตัวเองได้ทำให้เพื่อนๆ และคุณครูต่างโรงเรียนได้รับชมเป็นครั้งแรก ก้าวสุดท้ายของโครงการในปีที่ 1 นี้ จบลงพร้อมกับการที่ทั้งคุณครูและนักเรียน ได้มีโอกาสทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ทั้งที่ได้ค้นพบ เรียนรู้ รวมถึงความเปลี่ยนแปลง แม้โครงการในปีที่ 1 จะสิ้นสุดลง แต่ประสบการณ์การค้นพบที่เกิดขึ้นในตัวเด็กๆ นั้นยังคงอยู่ เป็นจุดกำเนิดแรงบันดาลใจที่สำคัญในการเรียนรู้ พร้อมพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันสู่ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืน

[starbox]