ซัมซุง ส่งมอบ นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคต Samsung Smart Learning Center โรงเรียนต้นแบบ 10 แห่งทั่วประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทยทั่วประเทศเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้โครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กโทรนิกส์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นอกจากจุดประกายในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ให้กับคุณครูและเด็กๆกว่า 100 คนในช่วงเริ่มต้นโครงการ

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ซัมซุงได้ทำพิธีการส่งมอบนวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคต Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ให้กับโรงเรียนต้นแบบทั้ง  10 แห่งทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ซัมซุง ได้สร้างสรรค์ห้องเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะเป็นการปฏิวัติการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ

โดยมีพี่ๆอาสาซัมซุง เป็นตัวแทนในการส่งมอบ และมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานราชการและชุมชนในทุกพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี

SSLC ห้องเรียนแห่งอนาคต

คุณศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ จำกัด กล่าวว่า “นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคต Samsung Smart Learning Center ที่ซัมซุง มอบให้กับโรงเรียนต้นแบบทั้ง 10 แห่งในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมพลังให้เด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจในการค้นพบ และสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ๆให้เกิดขึ้น โดยใช้นวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของซัมซุง พร้อมกับสนับสนุนคุณครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่เพื่อให้แนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนตามเป้่าหมายของโครงการ”

Samsung Smart Learning Center ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการปฏิวัติห้องเรียนแบบเก่า ที่ครูเป็นผู้สอนให้เด็กท่องจำ มาเป็นการมุ่งเน้นให้เด็กสามารถสร้างความรู้นั้นด้วยตนเอง(Content Creator) และมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ในแบบ Project-Based Learning (PBL) ที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

แก้ปัญหาในชุมชนด้วยพลังของเด็กๆ

เด็กๆ ต่างตื่นเต้นกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของซัมซุง เพราะสำหรับเด็กๆหลายคนนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขามีโอกาสได้สัมผัส Galaxy Note 10.1  ได้ลงมือทำโปสเตอร์ภาพปัญหาที่พวกเขาอยากแก้ไข บางคนเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ใช้ Digital Camera ในการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและใช้ Notebook ในการตัดต่อภาพเพื่อเล่าเรื่องปัญหาตลอดจนเรื่องราวความน่าสนใจและภูมิปัญญาของชุมชนที่อยากสะท้อน วันนี้เด็กๆในทุกโรงเรียนได้มีโอกาสใช้ Samsung Smart Learning Center ทั้งในชั่วโมงชุมนุม เวลาพักกลางวัน ในบางชั่วโมงเรียน รวมถึงช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ยังได้รับการขยายผลในทุกโรงเรียน ด้วยการก่อตั้ง Samsung Discovery Club ใน 10 โรงเรียนที่วันนี้มีสมาชิกของชุมนุมรวมกว่า 500 คน ที่ได้เริ่มต้นใช้นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคตนี้อย่างเป็นรูปธรรม ในการทำโครงการแก้ปัญหาในชุมชนของตัวเอง โดยใช้ขั้นตอนในการคิดและดำเนินโครงการตามรูปแบบของ PBL และใช้นวัตกรรมและสื่อดิจิตอลของซัมซุงในเล่าเรื่องที่พวกเขาอยากสื่อสารและบอกเล่าสู่คนอื่นๆที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ตามความสนใจของเด็ก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาใกล้ตัวที่อยากแก้ไข อย่างการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำของเด็กๆจากโรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย ในการอนุรักษ์แม่น้ำอิง แม่น้ำสายหลักที่เป็นหัวใจและชีวิตของคนในอ.เทิง จ.เชียงราย ที่กำลังเสื่อมโทรม การอนุรักษ์ต้นน้ำของเด็กๆ โครงการตำนานเครื่องดนตรีม้ง “แคนม้ง”ของเด็กๆจากโรงเรียนบ้านเข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ ที่กำลังพยายามเสาะแสวงหาความรู้จากผู้รู้ในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เพื่อทำให้เพื่อนๆและคนนอกชุมชนได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมของพวกเขา ฯลฯ

เด็กชายรณชัย คำบิน สมาชิก Samsung Discovery Club โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย บอกว่า “ เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กบ้านนอกอย่างพวกเรา ที่มี Samsung Smart Learning Center เราได้มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ๆ ในการถ่ายทำ ตัดต่อ และสิ่งที่คิดว่าตัวเองได้เรียนรู้มากจากโครงการนี้คือการพัฒนาทักษะในการสังเกต การคิดเป็นกระบวนการ ที่ทำให้รู้ว่าเราต้องทำอย่างไรเวลาต้องทำงานกับเพื่อน มีการวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดที่ทำให้ได้ความรู้ใหม่  และคิดว่าเป็นทักษะสามารถใช้ในชีวิตในอนาคตด้วย”

พี่อาสาซัมซุง เสริมพลังการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ในพิธีส่งมอบศูนย์ฯ พี่ๆอาสาซัมซุง ยังมีโอกาสได้ใช้เวลากับน้องๆในชุมนุม Samsung Discovery Club ของทุกโรงเรียน โดยนอกจากเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับโครงการแก้ปัญหาในชุมชนที่น้องแต่ละกลุ่มทำ พี่อาสาฯยังได้ร่วมลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อเรียนรู้ร่วมกันกับน้องๆ ตลอดจนวางแผนและเตรียมการสำหรับการทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อให้โครงการของน้องๆ เป็นไปตามภาพฝันที่น้องๆคิดไว้ “เกศรินทร์ ตีรณวัฒนกูล” หรือ “พี่ติ๊ก”   พี่อาสาซัมซุง โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย เล่าว่า “การไปเยี่ยมน้่องๆที่โรงเรียนนอกจากจะเป็นกำลังใจให้น้องแล้ว เราเองก็ได้ค้นพบตัวเองเช่นกัน ว่าเราสามารถช่วยเขาได้มากกว่าที่เราคิด เด็กๆดีใจมากที่เรามาและอยากให้เรากลับมาอีก” การใช้เวลาร่วมกันเพียงหนึ่งวัน จึงถือเป็นประสบการณ์ที่ดีร่วมกันระหว่างเด็กๆและพี่ๆอาสาฯ

หลังจากกิจกรรมในการส่งมอบศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคตจบลงไปใน 10 โรงเรียน พี่ๆอาสาได้แต่หวังว่าการพบกันครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยสร้างกำลังใจ และทำให้เด็กกล้าคิดและกล้าลงมือทำในสิ่งที่พวกเขาเชื่อ พี่ๆอาสาซัมซุง พร้อมที่จะกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งเพื่อเตรียมชมผลงานของเด็กๆในเดือนมกราคม 2557 ที่จะถึงในกิจกรรมแสดงผลงานของเด็กๆในงาน “Samsung Discovery Day” ที่จะจัดขึ้นทุกโรงเรียนโดยมีคุณครู พ่อแม่และชุมชนร่วมชมการแสดงผลงาน นับเป็นอีกกิจกรรมสำคัญพี่ๆอาสาจะได้มีโอกาสเรียนรู้ชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการแก้ปัญหาชุมชนจากการค้นพบของเด็กๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่จะเป็นอีกจังหวะก้าวสำคัญของโครงการที่จะเป็นพลังสร้างการเรียนรู้แห่งอนาคตต่อไป

[starbox]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • เก็บข้อมูลสถิติทั่วไป

    Google analytic จะเก็บข้อมูลเช่น IP address, อุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าถึง, เพศ, ช่วงอายุของท่านเพื่อนำมาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล

บันทึกการตั้งค่า