ซัมซุง ส่งมอบ นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคต Samsung Smart Learning Center โรงเรียนต้นแบบ 10 แห่งทั่วประเทศ