เริ่มแล้ววันนี้ ! โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 2

โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 2 เริ่มแล้วเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2557 เมื่อนักเรียนแกนนำ คุณครู และผู้บริหาร จาก 15 โรงเรียนทั่วประเทศ รวม 150 คนมาเข้าร่วมเวิร์คช็อปพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้น 2 รอบ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2557

start2-01กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมแรกของโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning หรือ PBL) โดยที่นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกทักษะเหล่านี้ ตั้งแต่การตั้งคำถาม และลงมือปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เพื่อที่จะแสวงหาคำตอบด้วยตัวเอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ ICT ผ่านกระบวนการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิตอล (Digital Storytelling) นำเสนอผลงานเป็นด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีอันทันสมัยของซัมซุง

start2-03ส่วนคุณครูและผู้บริหารก็ได้ทำความเข้าใจกับบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 จากครูผู้เคยมีบทบาทเป็นผู้สอน ปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้โค้ช ที่มีบทบาทให้คำแนะนำ เสริมแรง และปล่อยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เวิร์คช็อป 3 วัน นี้ เป็นก้าวแรกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพร้อมให้นักเรียน เผชิญกับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

ทางโครงการได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกของชุมชนในอำเภอศาลายา ช่วยสละเวลาเป็นวิทยากรและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียน เราขอขอบคุณในความสนับสนุนของท่านทั้งหลายมา ณ ที่นี้