แกะกล่องห้องเรียนแห่งอนาคต

หลังจากที่นักเรียนแกนนำและคุณครูกลับจากเวิร์คช็อปพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ที่ศาลายา ทางโครงการก็ได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปถึงโรงเรียนทั้ง 15 แห่งที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2557

เมื่ออุปกรณ์ไปถึง ห้องเรียนที่นักเรียนเคยเห็นชินตา ก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ Samsung Smart Learning Center พื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน นักเรียนจากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ได้มีโอกาสใช้ห้องเป็นครั้งแรก ทันทีที่โต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์ไปถึง

นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้ทุกแห่ง มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย โน๊ตบุ๊คและแท็บเบล็ต ที่นักเรียนสามารถใช้ในการค้นคว้า ทำงาน และนำเสนองานได้อย่างสะดวก เคลื่อนไหวไปมาได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

เทคโนโลยี allShare ของซัมซุง ช่วยให้นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานผ่าน Smart TV ในห้อง ให้ครูและเพื่อน ๆ เห็นได้จากอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้า

unboxing-02นอกจากกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีของซัมซุงแล้ว นักเรียนยังตื่นเต้นดีใจกับหนังสืออีกกว่า 300 เล่ม ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ หนังสือที่มีหลากหลายเรื่องราวกระตุ้นจินตนาการและเป็นแหล่งค้นคว้าใกล้มือ เจ้าหน้าที่ของเราเล่าว่านักเรียนที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาสนใจหนังสือแนวดาราศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดวงดาวและจักรวาลเป็นพิเศษ

นวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคต Samsung Smart Learning Center เป็นที่ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้  ลงมือปฏิบัติงานได้จริง มีขอบเขตการเรียนรู้ที่กว้างไกลกว่าห้องสี่เหลี่ยม เราจะติดตามเรื่องราวการค้นพบของน้อง ๆ จากศูนย์การเรียนรู้ Samsung Smart Learning Center ด้วยใจจดจ่อ