การอบรมเชิงปฏิบัติการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ครั้งที่ 1 จุดประกายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ Royal Gem Golf and Resort จ.นครปฐม ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของโครงการ Samsung Smart Learning Center? ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ซึ่งจัดขึ้นให้กับโรงเรียนต้นแบบ 10 แห่งจากทั่วประเทศ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูและเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ในการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการจุดประกายการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับคุณครูผ่านวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรมสื่อดิจิตอลของซัมซุง มาเป็นแนวทางในการสร้างเรียนรู้รูปแบบใหม่ พร้อมเสริมพลัง และสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กๆ ที่จะนำไปสู่การค้นพบและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป