การอบรมเชิงปฏิบัติการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ครั้งที่ 1 จุดประกายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21