ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ

เราน่าจะเรียนอะไร เราถนัด หรือ ทำงานแบบไหน ได้ดี อะไรคืออาชีพที่เราใฝ่ฝันอยากทำเมื่อเราโตขึ้น คำถามยากของเด็กนักเรียนวันนี้ จะกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของชีวิตในวันหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผลการเรียนเป็นบรรทัดฐานหลักที่ใช้วัดความสามารถของเด็ก ศักยภาพด้านอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในผลการเรียน จึงมักถูกมองข้าม หรือไม่ได้รับการใส่ใจ

และเมื่อเด็กต้องเลือกเส้นทางเรียนต่อหลังจากจบชั้นมัธยมต้น การไม่มีเป้าหมายในอนาคต ทำให้โอกาสที่จะเลือกตามเพื่อน ตามความเห็นของผู้ปกครอง ตามกระแสความ นิยม หรือเลือกไปโดยไม่รู้ว่าจะเกิดผลอย่างไร ก็เกิดขึ้นได้ ทุกวันนี้จึงมีเรื่องราวมากมายของคนที่ต้องเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ถนัด ไม่สนใจ คนที่เรียนจบมาและอยู่ในอาชีพที่ตัวเองไม่ได้รัก

Samsung Career Discovery
นวัตกรรมเพื่อการเริ่มต้น ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ
สําหรับวัยมัธยม

เราเชื่อว่าการอยู่ในโลกอนาคตได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข เด็กและเยาวชนต้องมีโอกาสค้นพบ และพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และเวลาที่สําคัญที่สุดสําหรับ การค้นพบ ก็คือช่วงวัยมัธยมที่สมองวัยรุ่นกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต โครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จึงได้พัฒนา นวัตกรรม Samsung Career Discovery เพื่อเป็นเครื่องมือค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพสำหรับเด็กวัยมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสค้นพบตัวเองและแนวทางอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง ก่อนตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินเพื่อเรียนต่อ

scd-site

ค้นพบตัวเอง

Samsung Career Discovery พัฒนาขึ้นโดยมีข้อค้นพบใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการของสมองวัยรุ่น และ แนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ของ ศาสตราจารย์ ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นแนวคิดสนับสนุน

เราหวังให้เครื่องมือนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการพูดคุยเรื่องศักยภาพเด็กในแง่มุมที่หลากหลายขึ้น ช่วยให้ เด็กมองตัวเอง ครูหรือผู้ปกครองมองตัวเด็กในมุมที่รอบด้านขึ้น และร่วมกันส่งเสริมให้เด็กได้ค้นหาความสามารถอันหลากหลายที่ซ่อนอยู่ เพื่อจะค้นพบและพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ในช่วง เวลาทองของชีวิต

piechart-link

ค้นพบอาชีพ

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย แต่เด็กๆอาจไม่มีโอกาสได้รู้จักอาชีพที่หลากหลายนัก โดยมากจะได้รู้จักอาชีพของคนในครอบครัว ในชุมชน หรืออาชีพที่เห็นผ่านสื่อมวลชน

เราเชื่อว่าการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลในอาชีพนั้น เป็นวิธีที่มีชีวิตชีวาที่สุด Samsung Career Discovery จึงจำลองประสบการณ์นี้ โดยจัดทำ นิทรรศการแนะแนวอาชีพ ออนไลน์” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทำงานในอาชีพด้วยความรักและประสบความสำเร็จ 30 ท่าน  ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในอาชีพ ผ่านวิดีทัศน์ 30 เรื่อง ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และค้นพบอาชีพที่เหมาะกับตัวเองในอนาคต

เด็กๆ สามารถเรียนรู้แนวทางที่วิทยากรแต่ละท่านได้ใช้พหุปัญญาที่แตกต่างกัน แก้ปัญหา แสดงความสามารถ และสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคมที่เราอยู่ คุณครูแนะแนว หรือคุณครูประจำชั้นสามารถดำเนินกระบวนการ Samsung Career Discovery ในชั้นเรียนเพื่อช่วยให้ นักเรียนค้นพบอาชีพเป้าหมาย และทำเส้นทางสร้างแผนที่ชีวิตที่จะพานักเรียนไปสู่อาชีพนั้น

previous arrow
next arrow
Slider

การค้นพบตัวเองและค้นพบอาชีพ เป็นโอกาสแรกที่จะเชื่อมโยงชีวิตในอนาคต เข้ากับการเรียนของเด็กในปัจจุบัน เด็กที่รู้ว่าตัวเองรักที่จะทำงานอะไร อยากไปสู่อาชีพใดในอนาคต จะมีเป้าหมายและเริ่มสร้าง เส้นทางเพื่อไปสู่เป้าหมาย การเลือกเรียนต่อ การอดทนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะที่ด้อยให้เด่นขึ้น การฝ่าฟันอุปสรรคบนเส้นทาง จะไม่เหลือบ่ากว่าแรง ถ้ารู้ว่าบนเส้นทางนี้มีรางวัลชีวิตรออยู่ และเราเชื่อว่านี่คือปัจจัยสำคัญที่ จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคต

Samsung Career Discovery
ออกแบบเพื่อให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตัวเอง และ
ให้ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ศิษย์ได้ค้นพบ

แม้ว่า Samsung Career Discover จะเป็นเครื่องมือที่เด็กสามารถเข้าไปค้นคว้าและใช้งานได้เองผ่านอินเทอร์เน็ต แต่เราเชื่อว่าการมีครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยชี้แนะ ตั้งคำถาม สอบทานความเข้าใจ และช่วยนักเรียนให้สามารถตั้งเป้าหมายชีวิต และค้นพบเส้นทางการศึกษาของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

ทางโครงการฯ จึงได้มีความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะจัดอบรมการใช้เครื่องมือและกระบวนการนี้แก่คุณครูผู้สนใจ โดยที่ได้มีการจัดอบรมครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ในโอกาสเดียวกับที่ทางโครงการฯ ได้จัดงานเสวนาเพื่อแนะนำนวัตกรรม Samsung Career Discovery

หากคุณครูมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อกับทางโครงการฯ ได้ที่ contact@samsungslc.org

เสียงจากครูและนักเรียน

ทดสอบกับเด็กม.1-ม.3   ม.3ชัดเจนเลยว่า เค้ามีความตื่นตัวมาก เพราะว่าเค้าจะต้องไปเลือกแผนการเรียนสายอาชีพหรือสายสามัญ เค้ามีความรู้สึกว่าเค้าได้ค้นพบตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจ

ครูจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี

มีเด็กม.4สายศิลป์คํานวนเค้าขอดูอาชีพพยาบาล อยากรู้ว่ามันใช่อย่างที่เค้าคิดมั้ย ดูเสร็จ ครูมันใช่นะ หนูอยากทําแบบนี้แหละ ก็บอกเค้าว่าไปเรียนม.4ใหม่ เค้าก็ถามว่าเคยมีคนทําอย่างนี้ด้วยเหรอ  ก็บอกเค้าว่า มันเป็นชีวิตเธอนะ ถ้าเธออยากเป็นพยาบาลเธอก็มีสิทธิ์กลับไปเลือกเรียนสายวิทย์ใหม่

ครูจรินทร์ ธงงาม
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

คิดว่าเค้ามีเป้าหมาย จุดมุ่งมั่นหรือแรงจูงใจดีขึ้นหลังจากที่ทําตรงนี้ ยิ่งถ้าไปดูของวิทยากรเค้าพูดดี น่าจะเป็นจุดนึงที่ส่งเสริม  สร้างความถนัดอะไรหลายๆอย่างให้นักเรียนของเราที่อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างค่ะ

ครูนาฎลัดดา คําพร
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม