โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรียนรู้เพื่อพัฒนา สู่การค้นพบศักยภาพในตัวเอง