อนุบาลบ้านบางละมุง โรงเรียนที่เรียนรู้อยู่บนความหลากหลาย