อนุบาลบ้านบางละมุง โรงเรียนที่เรียนรู้อยู่บนความหลากหลาย

ด้วยเขตที่ตั้งของ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง มีลักษณะของเมืองใกล้แหล่งท่องเที่ยวอย่างพัทยา จึงทำให้พื้นฐานของเด็กนักเรียนแต่ละคน มีความหลากหลายที่แตกต่างกัน ดังนั้น ความมุ่งหวังของ ผอ.มงคล แย้มเกษร ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงเน้นในด้านการพัฒนา ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา และการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัด จากการคัดเลือกครูที่เข้ามาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นครูรุ่นใหม่ที่พร้อม จะทุ่มเทให้เด็กนักเรียนของตนเอง

จากโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ผอ.มงคล บอกว่า “โครงการเยี่ยมบ้านของเราทำเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์” ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการดูแลเด็กให้เต็มที่และติดตามปัญหาที่มีความหลากหลายในตัวเด็กและชุมชน ดังนั้นการคัดเลือกครูรุ่นใหม่ๆที่มีความสนใจในด้านต่างๆ จึงมีความจำเป็นต่อการทำงาน

โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสประจำเภอ ตอนนี้มีนักเรียนประมาณ 1,004 คน และอาจารย์ค้นพบว่า “ถึงแม้นักเรียนบางคนจะไม่ชอบเรียนหนังสือในห้องเรียน แต่เขาก็เป็นเด็กที่มีน้ำใจช่วยเหลือครูและสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีตามวัย” ดังนั้นเด็กจึงได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะควบคู่กันไป