โรงเรียนคลองบ้านพร้าว โรงเรียนขยายโอกาสที่ความพร้อมสูง

นักเรียนชั้นอนุบาล ในชุดเอี๋ยมลายสก็อต นั่งอยู่ในโรงอาหารสีชมพู พี่ในระดับชั้นที่โตกว่า กำลังตักอาหารให้น้อง ๆ

เมื่อเดินขึ้นอาคารเรียน เด็กนักเรียนชั้นมัธยม กำลังฉาย Power point นำเสนอความรู้เรื่องปุ๋ยให้กับเพื่อน ๆ ที่อยู่ในห้องฟัง และผนังด้านหลังห้องก็เต็มไปด้วยบอร์ดนิทรรศการหลากสีสันที่นักเรียนและครูร่วมกันทำในรายวิชาสาระความรู้ต่าง ๆ

โรงเรียนคลองบ้านพร้าว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 745 คน ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสแต่ก็มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและความเป็นระเบียบของสถานที่เรียน ห้องเรียนที่เป็นส่วนกลางจะมีหนังสือและอุปกรณ์ที่ช่วยในการพัฒนาตามวัยของผู้เรียน

ด้วยที่ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบกับการมีทีมครูรุ่นใหม่ มีความสามารถช่วยเสริมให้นักเรียนมีความเด่นในด้านวิชาการและไอที และผู้ปกครองที่คอยสนับสนุนโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเรียนรู้แก่ลูกหลาน