โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในชุมชน