โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนขยายโอกาสที่พัฒนาบนฐานของตัวเอง