โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

กระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Active Learning

หกสิบพรรษา เป็นโรงเรียนมัธยม ตั้งอยู่ในอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร สภาพพื้นที่หลังโรงเรียนเป็นป่า แวดล้อมด้วยหมู่บ้านเกษตรกร ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ทำงานไกลบ้าน นักเรียนส่วนใหญ่จึงอยู่กับผู้สูงอายุในบ้าน นักเรียนจำนวนไม่น้อยของที่นี่หารายได้ระหว่างเรียนโดยรับจ้างทำงาน เช่น เกี่ยวข้าว เก็บพริก ทำพานบายศรีสู่ขวัญ หรือทำงานก่อสร้าง

ครูที่ปรึกษาทั้งสองคนของโครงการฯ มีความทุ่มเทและผูกพันกับโรงเรียน เพราะสอนอยู่ที่นี่มาเป็นเวลากว่า 20 ปี คุณครู สนใจพัฒนาการเรียนรู้ และหาวิธีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนอยู่เสมอ รวมถึงก่อนหน้านี้ โรงเรียนได้ใช้กระบวนการ Research-based Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน และต่อมาได้ขยายผลไปสู่กระบวนการเรียนรู้ของเด็กชั้นมัธยมต้นที่เน้น Active Learning และความสนใจของผู้เรียนมากขึ้น