เก้าอี้ตัวยาวตั้งเด่นอยู่บนเวที มีกลไกพิเศษ ซึ่งเมื่อเปิดที่นั่งขึ้น จะพบพื้นที่เก็บของที่ออกแบบให้ซ่อนอยู่อย่างแนบเนียน นี่คือเก้าอี้ที่มีอยู่ตัวเดียวในโลก ! ข้างๆ เก้าอี้ เด็กหนุ่มผู้เป็นเจ้าของผลงาน นายชินวัตร ชูเอม หรือ ดรีม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ยืนยิ้มอย่างภาคภูมิ ก่อนเล่าให้ผู้ชมฟังถึงประสบการณ์ที่ได้จากการไปฝึกอาชีพช่างไม้กับร้าน ดีดีคลับ ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ผมได้เรียนเรื่องอาชีพอย่างเต็มตัว แต่ก่อนผมไม่ชอบงานที่ต้องใช้ความอดทน อย่างงานเลื่อยไม้ การที่ผมได้ไปเรียนไปฝึกมาทำให้ผมอดทน ขยัน ได้เรียนแบบนี้ทำให้ผมอยากเป็นช่างไม้ ถามว่าถ้าจบไปผมจะทำอาชีพนี้หรือเปล่า ผมบอกได้เลยว่าทำ การฝึกอาชีพในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในแผนการสอนหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ” ซึ่งมีครูชาญณรงค์ ภัทรมานนท์ หรือที่นักเรียนเรียกว่า “ครูเกาหลี” หนึ่งในทีมครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน เป็นผู้ริเริ่ม ดรีม และเพื่อนๆ นักเรียนชั้นม. 2 ทุกคน จะได้ทำกิจกรรมค้นหาความถนัดของตนเอง ค้นหาอาชีพในชุมชนที่ตนเองสนใจ ก่อนที่จะไปสู่การฝึกอาชีพกับวิทยากรซึ่งเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น “โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนประมาณ 700 คน…

Read more