พรหมานุสรณ์ เรียนดีกิจกรรมเด่น

โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง ซึ่งรายล้อมไปด้วยหน่วยราชการ และการค้าขาย แต่ก็เต็มไปด้วย องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ช่างสิบหมู่ การทำขนมหวาน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับต้นตาล ด้วยปัจจัยองค์ประกอบเหล่านี้เด็กๆ จึงได้ใช้กระบวนการแบบ PBL ในการเรียนรู้ควบคู่กันไป นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในการในด้านการเรียนวิชาการควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม ดังนั้นเด็กๆจึงเป็นผู้คิดริเริ่มกิจกรรมโดยมีครูอาจารย์คอยให้คำปรึกษา และรุ่นพี่ที่เรียนจบออกไปแล้วก็มักกลับมาทำกิจกรรมกับรุ่นน้องอย่างสม่ำเสมอ อาจารย์ที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดบอกว่า “ถึงแม้ตอนอยู่บ้านนักเรียนอาจจะเป็นคุณหนู แต่พอมาอยู่ที่โรงเรียนก็ต้องเป็นผู้ทำเองทุกอย่างและผู้ปกครองก็คอยให้การสนับสนุน” และด้วยแนวคิดทางด้านการศึกษาที่น่าสนใจของโรงเรียนพรหมานุสรณ์คือ “โลกแห่งการเรียนรู้และการสื่อสารพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนได้ฝึกฝนวิเคราะห์ ค้นคว้า การจัดการข้อมูลและการสื่อสารผ่านสื่อดิจิตอลจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”  …

อ่านเพิ่มเติม