บ้านเข็กน้อย โรงเรียนวิถีม้ง

“เข็กน้อย” เป็นตำบลเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ใน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีภูเขาสูง ผู้คนบริเวณนี้จึงมีอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ขิง ข้าวไร่ กระหล่ำปลี เป็นหลัก ในอดีต ต.เข็กน้อย ถือเป็นพื้นประวัติศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลและผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่เคยเกิดขึ้นในราว 30 – 40 ปีก่อน จนวันนี้ยังมีประวัติศาสตร์บางหน้ายังถูกจารึกไว้ให้พอสัมผัสได้เมื่อมีคนต่างถิ่นไปเยี่ยมเยือน…

อ่านเพิ่มเติม