ภูกระดึงวิทยาคม โรงเรียนในดินแดนชายขอบ

แม้จะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอภูกระดึง จ.เลย แต่ “ภูกระดึงวิทยาคม” ก็เรียกตัวเองว่าเป็นโรงเรียนประจำ อ.ชายขอบ อาจเพราะทำเลที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้กับพื้นที่รอยต่อชายแดนไทย – ลาว โดยอยู่ห่างจากท่าลี่ เมืองหน้าด่านสู่สปป.ลาวเพียง 50 กิโลเมตร…

อ่านเพิ่มเติม