STEM Talk: จัดเต็มเรื่อง STEM กับ ดร.ต่าย และ หมอเจี๊ยบ ยุคนี้ ใครๆ ก็พูดถึง STEM แต่จริงๆ แล้ว STEM คืออะไรกันแน่ และสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ขออาสาพาคุณครูและนักเรียนไปค้นหาคำตอบจากวิทยากรคนเก่ง ผู้ทำงานในสาขา STEM อย่างเข้มข้น นั่นคือ หมอเจี๊ยบ – พญ. ลลนา ก้องธรนินทร์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตน์ และ ดร.ต่าย – ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ STEM ในวิดีโอชุด STEM Talk ก่อนอื่น ดร.ต่าย ได้กล่าวถึงความหมายของ STEM ว่า “STEM เป็นการศึกษาระบบใหม่…

อ่านเพิ่มเติม